Medycyna ma przestrzeni lat

Zdrowie to w ujęciu słownikowym „stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu”. Czy ktoś kiedyś zastanawiał się nad definicją zdrowia? W ujęciu słownikowym jest to „stan prawidłowo funkcjonującego, niedotkniętego chorobą, żywego organizmu”. Z kolei Światowa … Continue reading Medycyna ma przestrzeni lat