Strona Kandydata na Radnego Miasta Tychy Pana Grzegorza Kołodziejczyka

Tychy potrzebują dziś mądrych i zdecydowanych zmian. Nie kolejnej "wojenki", wprowadzającej tylko zamieszanie, lecz zdecydowanych działań, które usuną z życia widoczne patologie i przyczynią się do wzrostu zamożności mieszkańców. Mój program to konkretne zobowiązania, z realizacji których będę rozliczał się przed Państwem w trakcie kadencji. Wierzę, że ich wcielenie w życie przyczyni się do wzrostu zasobności i poprawy bytu wszystkich mieszkańców Tych.
Uczestnicy turnieju "Dzikich Drużyn"

Program

O sobie

Aktywność

Dzikie Drużyny
WSPÓŁPRACA RADY Z PREZYDENTEM.
Jako radny dołożę wszelkich starań, aby współpraca Rady Miasta Tychy z prezydentem miasta układała się w przyszłej kadencji lepiej niż w obecnej. Uważam, że trzeba budować metropolię dla Tyszan, niż walczyć o wizerunki! /brak przewodniczącego Rady Miejskiej przez większość kończącej się kadencji/

SPORT I OŚWIATA - ZDECYDOWANY WZROST NAKŁADÓW!
Jako radny będę popierał program zmierzający do przywrócenia godzin na realizację zajęć SKS /Szkolne Koło Sportowe/. Zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, kółek zainteresowań dla uczniów zdolnych. Wdrożę systemy rozgrywek osiedlowych/ osobiście jestem autorem i organizatorem turnieju "Dzikich Drużyn"/ Od czterech lat realizuję ten program bo to obiecałem moim zwolennikom podczas poprzednich wyborów. Poprę każdy pomysł modernizacji obiektów i placówek oświatowych. Ponadto będę gorącym orędownikiem podwyżki płac dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Głodowe pensje tych ostatnich są wstydem naszej gminy!/ miasto ma możliwość takich zmian./ Sport dzieci i młodzieży organizowany przez gminę powinien być realizowany przez osoby z przygotowaniem pedagogicznym. Jako radny dołożę wszelkich starań aby pomóc młodym ludziom zrzeszonym w klubach sportowych. Czy naprawdę nie stać miasta na opłacenie opłaty startowej w Śląskim Związku Piłki Nożnej dla drużyny grającej w B klasowym KTK Tychy? Dzięki takim klubom można zapobiegać patologii.

WYCHOWANIE MŁODYCH LUDZI
Wsparcie rodziny przez współpracę szkoły oraz kościoła w organizacji zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, poprzez wykorzystanie bazy szkół na terenie Parafii. Umożliwienie pedagogom zrzeszonym w Akcji Katolickiej prowadzenia zajęć w szkolnych obiektach. Realizacja programów sprawdzonych w mojej wieloletniej pracy /wszystkie programy środowiskowe będą dostępne dla chętnych, którzy chcą podjąć taką współpracę/.

PODATKI - ZAWSZE W DÓŁ, NIGDY W GÓRĘ.
Jako radny nie będę popierał podwyżki podatków i opłat lokalnych. Będę opowiadał się zawsze za ich obniżaniem. Wysokie koszty utrzymania powodują osłabienie aktywności gospodarczej Tyszan, zwiększają bezrobocie. Uważam, że lepiej niż biurokraci wiedzą Państwo na co przeznaczyć owoce własnej pracy!

ŻADNYCH PRZYWILEJÓW I MONOPOLI!
Zdecydowanie opowiem się przeciwko przyznawaniu poszczególnym grupom interesu przywilejów kosztem ogółu naszej społeczności. Dotyczy to przede wszystkim biznesu związanego ze światem polityki, przedsiębiorstw komunalnych oraz wybranych grup zawodowych. Opowiadam się za równym i uczciwym traktowaniem obywateli w życiu gospodarczym, co oznacza swobodny oraz równy dostęp do rynku, bez konieczności uzyskiwania pozwoleń, koncesji czy zgody określonego lobby. Poprę każdy projekt uchwały, który będzie zmierzał do zniesienia stronniczych i nieuczciwych regulacji oraz demonopolizacji gospodarki . Utrzymanie obecnego stanu rzeczy nie pozwala wielu młodym, uczciwym i zdolnym ludziom na podjęcie pracy, sztucznie zawyża ceny usług i przyczynia się do wzrostu korupcji. W naszym wspólnym interesie jest uczciwe i równe traktowanie wszystkich podmiotów gospodarczych!

DŁUG PUBLICZNY - ZRÓWNOWAŻENIE BUDŻETU
Sprzeciwiam się pozornemu rozwiązywaniu problemów gospodarczych poprzez zadłużanie się samorządów. Będę działał na rzecz równoważnia budżetu miasta bez konieczności zaciągania pożyczek. Podejmę starania przeciwko marnotrawieniu pieniędzy podatników i zwiększaniu wydatków budżetowych. Kolejne ekipy systematycznie zwiększają dług publiczny, po to by finansować swoje doraźne wydatki. Jest to rozwiązanie tymczasowe, gdyż dług ten będą musiały spłacić nasze dzieci i wnuki. Taka polityka jest nieodpowiedzialna i niemoralna, a ostatecznie prowadzi do bankructwa, o czym wie każdy rozsądny obywatel. Banki zamiast gospodarkę kredytują miasto, a to jest chore!

UWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zainicjuję zmiany zmierzające do zwiększenia swobody działalności gospodarczej i usuwającą przeszkody, jakie nasi urzędnicy stawiają przed nami. Opowiem się za uproszczeniem procedur biurokratycznych utrudniających uruchomienie działalności gospodarczej i jej prowadzenie /wydawanie pozwoleń np. na budowę, rejestracja pojazdów, uzgadnianie dokumentacji, wydawanie pozwoleń i licencji/. Trzeba znacznie przyspieszyć prace nad planami zagospodarowania przestrzennego, aby były dostępne grunty pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. W planach tych trzeba uwzględnić nie tylko potrzeby "przyjezdnych" inwestorów, ale również potrzeby tyskich przedsiębiorców tych istniejących, jak i przyszłych. Trzeba również dokończyć pilnie rozpoczęte prace: budowę hali sportowej, infrastruktury przy MOSM Tychy na osiedlu A, budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach nr 18, nr 19 oraz Zespołu Szkół nr 1.

Nie ma mowy o dobrobycie bez rozwoju przedsiębiorczości.
WIĘCEJ INWESTYCJI
Będę działał na rzecz zwiększenia wydatków inwestycyjnych miasta poprzez aktywniejsze pozyskiwanie funduszy unijnych. Żadna potencjalna złotówka pomocy unijnej nie może być zmarnowana !


Kierunki programowe
  • SZACUNEK DO TRADYCJI
  • DOBRA SZKOŁA DLA KAŻDEGO
  • SPORT DLA KAŻDEGO
  • RODZINA NA SWOIM
  • GOSPODARNA WŁADZA
  • PEWNA PRZYSZŁOŚĆ
  • PROSTE PRAWO
  • NISKIE PODATKI, NOWE MIEJSCA PRACY
  • PIĘKNA PRZYRODA W SŁUŻBIE MIESZKAŃCÓW
  • BEZPIECZNE SĄSIEDZTWO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *